119 luxe vrije sector appartementen in Utrecht

Privacy statement

Vastgoed

De rol van Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Syntrus Achmea Real Estate & Finance treedt op als vermogensbeheerder voor diverse opdrachtgevers. Syntrus Achmea Real Estate & Finance koopt, exploiteert en verkoopt vastgoed voor deze opdrachtgever. De opdrachtgever is eigenaar. Bij de exploitatie van vastgoed voor de opdrachtgever is Syntrus Achmea Real Estate & Finance verwerker van uw gegevens. Daarnaast is het mogelijk dat er sprake is van uitbesteding van de exploitatiewerkzaamheden. De property manager treedt op als sub-verwerker.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance is voor de ontwikkeling van vastgoed verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast beheert Syntrus Achmea Real Estate & Finance diverse vastgoedfondsen. Doordat een vastgoedfonds geen rechtspersoonlijkheid heeft, is Syntrus Achmea Real Estate & Finance als beheerder verwerkingsverantwoordelijke.

Uw gegevens in vertrouwde handen

Wilt u een woning, winkelpand, kantoor of een ander type vastgoed huren? Dan zijn uw gegevens nodig. Uw gegevens worden of verwerkt ten behoeve van de (te sluiten) huurovereenkomst, of omdat u daar (uitdrukkelijk) toestemming voor gegeven heeft, of er een wettelijke grondslag voor is of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben. Zonder uw persoonsgegevens kan geen huurovereenkomst met u afgesloten worden. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat we met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wanneer u geïnteresseerd bent in een woning, is het noodzakelijk om uw volledige naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer te verzamelen. Wanneer u een woning wilt huren, hebben wij bijvoorbeeld gegevens als loonstroken, bankafschriften, een werkgeversverklaring, een kopie van uw paspoort (zonder BSN) en gegevens van uw medehuurders nodig. Uw betalingsgegevens zijn noodzakelijk voor het automatisch afschrijven van de huur.

Het is mogelijk dat deze gegevens door property managers verzameld worden. Zij exploiteren vastgoed voor ons. Het kan ook zijn dat u deze gegevens zelf aan ons door geeft.

Wij gebruiken ook cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiestatement.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Bent u een huurder?
Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om:

Bent u een zakelijke relatie, bijv. een makelaar, taxateur of incassobureau?
Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen samenwerken en contact met u op te kunnen nemen.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken en gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn contactmomenten die we vastleggen:

Met wie delen wij uw gegevens?

Soms geven wij uw gegevens door en soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gelden dezelfde privacyregels. Bij de EER horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Als het nodig is gegevens door te geven naar landen buiten de EER, doen wij dat zeer zorgvuldig en nemen wij passende waarborgen.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. Wij nemen steeds technische en organisatorische maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen over hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. Daarnaast maken wij duidelijke afspraken met bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzing gegevens verwerken en gebruiken.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij o.a.:

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of wij maken uw gegevens anoniem.

Als wij uw gegevens anoniem maken, dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico's, producten en diensten.

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur ons een brief of e-mail en stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Privacy Officer
privacy@achmeavastgoed.nl
Postbus 59347
1040 KH AMSTERDAM

Hebt u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Privacy Officer van Syntrus Achmea Real Estate & Finance via privacy@achmeavastgoed.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Privacy Officer
Postbus 59347
1040 KH AMSTERDAM

Komen wij er samen niet uit?

Dan leggen wij uw klacht nog voor aan de Functionaris voor gegevensbescherming van Achmea. U mag uw k98lacht ook altijd voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen.

Laatst aangepast: 16 mei 2018